ИЗТЕГЛИ ВЕСТНИК Публикувай ОБЯВА

Таблица 1 - Цени на пакети за реклама

БЕЗПЛАТНА MINI OPTI MAXI 3-TIME 6-TIME 12-TIME
Видимост в сайта, в дни 30 10 15 30 90 180 360
Къде се публикува под Maxi, Opti, Mini под Maxi, Opti под Maxi най-отгоре под Maxi, Opti, Mini под Maxi, Opti, Mini под Maxi, Opti, Mini
Автоматични обновявания в категорията си 0 10 15 30 45 60 90
Публикуване на начална страница на сайта 0 10 15 30 45 60 90
ЦЕНА в лева с ДДС 0 5 7 15 42.75 81 153


Таблица 2 - отстъпки от цената

Обем на платени обяви и реклами, в лв Отстъпка
31 - 50 5%
51 - 100 10%
101 - 200 15%
201 - 500 20%
501 - 1000 30%
над 1000 50%


Видовете пакети на подсилване на обяви според Общите условия:

21.1. - Публикувана Безплатна Обява има следните характеристики:

 • видима е в портала 30 дни
 • публикува се под блокове с обяви Maxi, Opti, Mini
 • автоматични обновявания в категорията си – няма (0)
 • публикуване на начална страница на сайта – няма (0)

21.2. - Публикувана Обява от Пакет „Mini” има следните характеристики:

 • видима е в портала 10 дни
 • публикува се под блокове с обяви Maxi, Opti
 • автоматични обновявания в категорията си – 10 пъти
 • публикуване на начална страница на сайта – 10 пъти

21.3. - Публикувана Обява от Пакет „Opti” има следните характеристики:

 • видима е в портала 15 дни
 • публикува се под блок с обяви Maxi
 • автоматични обновявания в категорията си – 15 пъти
 • публикува се на начална страница на сайта, най-горния блок

21.4. - Публикувана Обява от Пакет „Maxi” има следните характеристики:

 • видима е в портала 30 дни
 • публикува се най-отгоре в категорията си
 • автоматични обновявания в категорията си – 30 пъти
 • публикува се на начална страница на сайта, над всички пакети

21.5. - Публикувана Обява от Пакет „3-Мес” има следните характеристики:

 • видима е в портала 90 дни
 • публикува се след блокове Maxi, Opti, Mini
 • автоматични обновявания в категорията си – 45 пъти
 • публикува се на начална страница на сайта

21.6. - Публикувана Обява от Пакет „6-Мес” има следните характеристики:

 • видима е в портала 180 дни
 • публикува се след блокове Maxi, Opti, Mini
 • автоматични обновявания в категорията си – 60 пъти
 • публикува се на начална страница на сайта

21.7. - Публикувана Обява от Пакет „12-Мес” има следните характеристики:

 • видима е в портала 360 дни
 • публикува се след блокове Maxi, Opti, Mini
 • автоматични обновявания в категорията си – 90 пъти
 • публикува се на начална страница на сайтаРеклама в сайта pozvanete.bg - чрез банери, в зависимост от:

1. Позиция в страницата (Екрана)
2. Времетраене на рекламата

Банер Банер 10 дни 15 дни 30 дни 90 дни 180 дни 360 дни
Позиция в страницата на портала Широчина Височина Mini Opti Maxi 3-Мес 6-Мес 12-Мес
в страницата pixels pixels 2 4 10 27 50 95
Горе - централен голям 728 90 10 20 50 135 250 475
Среда - между обявите 250 250 8 16 40 108 200 380
Долу - над трите малки банера 468 60 6 12 30 81 150 285
Долу - три малки най-долу 234 60 4 8 20 54 100 190