Публикувай ОБЯВА

Обучение по професия Помощник - възпитател

Описание на обявата

Център за професионално обучение към "Екстрийм 7” ЕООД записва желаещи за обучение по професия "Помощник - възпитател", специалност: "Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца". Придобилите професионална квалификация по професията „Помощник- възпитател“ имат възможност да се реализират като помощник-възпитатели в държавни и частни образователни институции и за отглеждане на деца в домашни условия. След завършване на обучението по професията обучаваният ще може да : • прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства, осигурява безопасна среда за децата, опазва околната среда в процеса на работата си; • осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата дейност в работен екип – умее да формулира и разрешава проблеми, да поставя задачи, организира и контролира изпълнението им, да поема отговорност; • познава пазарните отношения, мястото и ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата; • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно кодекса на труда и вътрешната нормативна база, разбира договорните отношения между работодател и работник; • участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство на отговорност към задачите, които са му възложени; • знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти; • ползва съвременните технологии за изпълнение на възпитателни и образователни задачи от професионалната област; • ползва чужд език в процеса на подпомагане на образователния процес. Документът, който получавате за завършеното обучение е международно признат. Към него има възможност да се издаде и Европейско приложение към сертификат (Europass), което удостоверява вашите знания и умения , описани на съответния език.

Обявата е посетена: 58 пъти
close
Съобщение
Изпрати
close
Съобщи за нередност
Изпрати
ИЗТЕГЛИ ВЕСТНИК