ИЗТЕГЛИ ВЕСТНИК Публикувай ОБЯВА

Защита на данни

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни, и относно свободното движение на такива данни , и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) ще започне да се прилага от 25.05.2018 г. В изпълнение на задълженията си като Администратор на лични данни, с настоящото Позвънете ООД Ви предоставя информация във връзка с обработването на лични данни.

Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование " Позвънете" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ: 203434242
3. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Сливница" № 70, ет. 3, ап. 8
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 86
5. Данни за кореспонденция: гр. Варна, бул. "Княз Борис I" № 86
6. E-mail: dpo@pozvanete.bg
7. Телефон: 052/601541
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 415243, от 01.06.2015 г.

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

1. Email: dpo@pozvanete.bg

Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон: 02/9153518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

1. СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

- Позвънете ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка със създаването на потребителски акаунт, въз основа на изрично получено съгласие от Вас като потребител - Когато потребителите създават собствен профил в нашия сайт, ние изискваме от тях валиден имейл и парола. Потребителите могат да се свързват един с друг чрез техните профили. Всяка информация, която потребителите публикуват публично, е достъпна в профилите им на тяхна отговорност.

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

2.1) Позвънете ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с:

 • използването на нашите услуги в Сайта
 • създаване на профил;
 • счетоводни цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на Сайта и др.;
 • предоставяне на техническа поддръжка;
 • съобщения за нередности.

2.2) Позвънете ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • свеждане до минимум на събираните данни;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • поверителност при обработването на личните данни.

3. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА ПОЗВЪНЕТЕ ООД

3.1) Позвънете ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

- Регистрация на потребител в Сайта – целта на тази операция е създаване на профил, чрез който Потребителят да използва услугите на Сайта.

- Изпращане на информационни съобщения (За потвърждаване на регистрация; За изтичаща/и обява/и; При получаване на лично съобщение от друг потребител в Сайта)

3.2) Позвънете ООД обработва следните категории лични данни и информация, за следните цели и на следните основания:

3.2.1) Данни - E-mail

 • Цел, за която се събират данните:
  - Регистрация на потребител;
  - Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в Сайта, Вие се съгласявате Позвънете ООД да обработва Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

3.2.2) Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него своите имена

 • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
 • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в Сайта, Вие се съгласявате Позвънете ООД да обработва Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

3.2.3) Други данни, които Позвънете ООД обработва – При влизане във Вашия профил, Позвънете ООД събира данни за използвания IP адрес.

 • Цел, за която се събират данните: Позвънете ООД може да разкрие и предостави Вашата лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това, или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на Позвънете ООД.
 • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в Сайта, Вие се съгласявате Позвънете ООД да обработва Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

3.2.4) Ваши данни за издаване на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура, следва да предоставите своя единен граждански номер (ЕГН).

 • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за направено плащане, при използването на услугите в Сайта.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в Сайта, Вие се съгласявате Позвънете ООД да обработва Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

3.3) Позвънете ООД не събира лични данни, които:

 • разкриват раса или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения
 • разкриват членство в организации на политически партии, асоциации с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 • се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном.

3.4) Позвънете ООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

4. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

4.1) Позвънете ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в Сайта. След изтичането на този срок, Позвънете ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни в най-кратък срок.

4.2) Позвънете ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

5. ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

5.1) Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

- Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Позвънете ООД, за конкретна или за всички цели на обработване, Вие може по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпратено искане в свободен текст на dpo@pozvanete.bg или чрез формата за контакт във Вашия профил (Връзка с отговорника за личните данни), като е нужно да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните – искането трябва да бъде изпратено от e-mail-а, с който е направена регистрацията, както и да запишете потребителското име.

- С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

5.2) Право на достъп

- Имате право да изискате и получите от Позвънете ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

- Имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

5.3) Право на коригиране или попълване

- Всеки потребител има възможност да коригира или допълва личните си данни в профила, директно през неговия профил в Сайта, или с отправяне на искане до Позвънете ООД на e-mail dpo@pozvanete.bg (или чрез формата за контакт във Вашия профил "Връзка с отговорника за личните данни").

6. ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ („ПРАВОТО ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)

6.1) Вие имате правото да поискате от Позвънете ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Позвънете ООД има задължението да ги изтрие в кратък срок, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

- Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

- Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

6.2) Позвънете ООД не се задължава да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора;

- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

6.3) За да упражните правото си на „забравяне“, е нужно да подадете искане в свободен текст, с писмо изпратено от e-mail-а, с който сте регистриран в Сайта. Също и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като предоставите потребителското име, с което сте регистриран в Сайта.

6.4) Позвънете ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

7. ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

- Ако Позвънете ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние ще Ви уведомим в най-кратък срок за нарушението, както и за мерките, които са предприети.

8. ДРУГИ

- В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/9153518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Сайт: www.cpdp.bg